NK 469 – EIKELANDSOSEN

Vinnende bud: kr 33

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #192-193

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

EIKELANDSOSEN (Ref#: 2086 , Kilde: KulturNav)

EIKELANDSOSEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Fuse herred, Nordhordland fogderi, under Bergen postktr., ble inntil videre underholdt fra 1.4.1896. Sirk. 8, 19.3.1896.

Poståpneriet ble fra 1.4.1966 lagt under Norheimsund postktr. Sirk. 5, 12.2.1966.

Fra 1.1.1973 lagt under Bergen postområde. Sirk. 39, 6.11.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 5640 EIKELANDSOSEN tildelt postnr 5649.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved oppr.

(5640)
Poståpnere/styrere:
Landh. Johannes H. Eikeland 1.4.1896 (f.1864).
Ds.eksp. Sverker Osebakken 1.7.1934 (f.1898).
Synneva Osebakken Gildestad 1.6.1968 (f.1926)
Jorun Elfrid Bruland fra 1.3.1993.
Jorunn Bruland fra 1.12.1993.
Postm. Jorunn Bruland 18.5.1998.

De første kjente årlige poståpnerlønninger:

1899 1907 1912 1914 1917
Kr 150 200 350 400 500

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------