NK 469 – BINDE

Vinnende bud: kr 16

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-185

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BINDE (Ref#: 786 , Kilde: KulturNav)

BINDE - se STOD

---------

STOD (Ref#: 9134 , Kilde: KulturNav)

Nytt STOD poståpneri, i Stod prestegjeld, Inderøen fogderi, under Trondhjem postkontor, ble opprettet fra 1.7.1852, da det tidligere Stod poståpneri fikk navnet Steenkjær. Sirk. 18, 17.5.1852.

Poståpneriet ble fra 1870 lagt til gården Klingen.

Ble fra 1.7.1886 lagt under Stenkjær postekspedisjon. Sirk. 14, 25.6.1886.

Poståpneriet ble fra 1.1.1890 flyttet til Binde Meieri.

Fra 1.1.1895 ble navnet endret til FOR I STOD. Sirk. 33, 5.12.1894.

Fra 1.7.1935 endret til BINDE. Sirk. 21, 24.6.1935.
Nytt Stod brevhus ble opprettet 14.11.1941.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet BINDE fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 7750 BINDE ble lagt ned fra 1.1.1997. Ny postadresse: BINDE, 7700 STEINKJER. Sirk. 33, 13.12.1996.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 286 (ca 1855/56) og fikk datostempel tilsendt den 20.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(7750)
Poståpnere/styrere:
O. M. Rambeck var muligens den som først ordnet med posten, fra 1.7.1852.
Res.kapellan H. D. Rolland 1.7.1854.
Skolelærer Henrik Bartnæs 15.4.1869.
Jørgen Molberg 1.10.1870. (På gården Klingen.)
Sogneprest Bøckmann 1.10.1881.
Agronom Eilert Olsen Five 1.1.1884.
Gårdbr. Anton C. Holmboe 1.1.1890. (På Binde Meieri.)
Handelsbetj. Martin A. Binde 1.4.1894 (f. 1866).
Gårdbr. Sverre Binde 1.4.1927 (f. 1901, død 23.3.1948).
Astrid Binde midertidig fra 23.3.1948.
Johanna Marianne Eggen 1.1.1949 (f. 1910).
Lise Eggen Asprem kst. 1.3.1977 (f. 1935).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1852 1866 1881 1894 1902 1906 1912 1914 1917
Spd. 8 12
Kr 30 60 100 150 250 300 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------