NK 463 – SKALAND

Vinnende bud: kr 24

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-198

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SKALAND (Ref#: 10956 , Kilde: KulturNav)

SKALAND - se BERG poståpneri

---------

BERG (Ref#: 657 , Kilde: KulturNav)

BERG postgaard, i Svensby, Nordland-Finmarken, er i posthistorien nevnt allerede fra 1770. Den som først ordnet med posten, var gårdens eier Erich Lorch Berg. Han døde i 1781, og deretter ordnet sønnen Elias F. Berg med posten til poststedet ble lagt ned i 1806.

I "Forklaringen til Pontoppidans postkart 1785" er Berg i Tromsø sogn bare omtalt som "Gjestegaard". Berg postgaard må etter dette først senere ha blitt poståpneri.

BERG poståpneri, i Berg prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderier ble antakelig opprettet 1843/44 og sees først i en eldre poståpnerprotokoll, der det henvises til Skriv av 21.5.1843 og 10.4.1844. Skrivene er ikke funnet, og opprettelsen som poståpneri er fortsatt ubekreftet. Første portotabell til Berg er datert 25.3.1844.

Poståpneriet lå antakelig først under Trondhjem, senere Nordland postkontor, og fra 1.10.1868 under Tromsø postkontor.

Navnet ble fra 1.4.1910 endret til SKALAND. Sirk. 12, 22.3.1910.

1.1.1961 ble poståpneriet lagt under Finnsnes postkontor. Sirk. 29.10.1960.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet benevnt underpostkontor fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 24 og fikk tilsendt datostempel den 20.1.1859 av 1-rings type med antikva eller stenskrift bokstaver.

(9385)
Poståpnere/styrere:
De første poståpnere (1844--48) er ukjente.
Sogneprest Hansen ca 1848.
Kirkesanger Ingebretsen (?) (?) (?)
A. Hansen ca 1858.
Kirkesanger Nilsen kst. 1863, fast 23.1.1865.
Sogneprest C. F. Holmboe 4.10.1866.
Sogneprest Magelsen 20.4.1870.
Skomaker A. Olsen ca 1877.
Gårdbr. Daniel Heitmann Skagland 1.7.1892.
Ds.eksp. Sigurd Heitmann Skagland 27.4.1899 (f. 1876).
Ds.eksp. Karl M. Heitmann midlertidig fra 12.1.1946, fast 1.3.1946 (f. 1907).
Gunnar Svendsen vikar fra 1.4.1976.
Posteksp. Finn Jarle Danielsen 1.11.1976 (f. 1953).
Postkass. Evy Charlotte Johnsen vikar fra 1.8.1980, fast 1.12.1981 (f. 1959).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1870 1878 1898 1902 1908 1912 1914 1917
Spd. 6
Kr 60 120 150 200 250 300 350

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------