NK 462 – STRØNSTAD I VESTERÅLEN

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #194-166

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STRØNSTAD I VESTERÅLEN (Ref#: 12168 , Kilde: KulturNav)

STRØNSTAD I VESTERÅLEN - se STRØNSTAD I VESTERAALEN

---------

STRØNSTAD I VESTERAALEN (Ref#: 12167 , Kilde: KulturNav)

STRØNSTAD I VESTERAALEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Strønstad, i Hadsel herred, Lofoten og Vesteraalen fogderi, under Svolvær postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.4.1895. Sirk. 10, 1.4.1895.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet STRØNSTAD I VESTERÅLEN.

Poståpneriet ble fra 1.7.1919 lagt under Melbo postkontor. Sirk. 31, 21.6.1919.

Fra 1.10.1966 igjen under Svolvær postkontor. Sirk. 32, 27.9.1966.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.

Navnet ble fra 1.10.1975 endret til bare STRØNSTAD. Sirk. 33, 2.9.1975.

Fra 1.1.1977 ble status endret til postkontor C. Sirk. 35, 10.12.1976.

8317 STRØNSTAD postkontor, i Svolvær postområde, ble nedlagt fra 17.1.1994. Ny postadresse er enten 8315 LAUKVIK eller 8316 LAUPSTAD.
Nærmere detaljer om ny postadresse har Svolvær postkontor. Sirk. 33, 20.12.1993.

Postkontoret 8317 STRØNSTAD ble gjenopprettet fra 1.10.2000.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(8317)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Hans Jørgensen 1.4.1895.
Ds.eksp. David Eilertsen kst. i 1899, fast 1.12.1899.
Handelsbetj. J. Eliassen 5.3.1900 (f. 1873).
Handelsbetj. Aksel Daniel Eliassen 1.3.1936 (f. 1906).
Postbetj. L Edvard Laurits Solberg kst. 1.11.1977, til 16.1.1994. Var kombinert styrer og landpostbud (rute 712.524). Sirk. 32, 8.11.1977.
(?) (?) (?) 1.10.2000.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1900, da årlig lønn ble satt til kr 50,-, fra 1908 kr 100,-, fra 1912 kr 250,-, fra 1913 kr 300,-, fra 1914 kr 350,- og fra 1917 kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------