NK 462 – REINSVOLL

Vinnende bud: kr 24

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-176

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

REINSVOLL (Ref#: 9851 , Kilde: KulturNav)

REINSVOLL - se REINSVOLDEN

---------

REINSVOLDEN (Ref#: 9850 , Kilde: KulturNav)

REINSVOLDEN poståpneri, på jernbanestasjonen, i Vestre Toten herred, Kristians amt, under Gjøvik postkontor, ble underholdt fra åpningen av jernbanen Jaren -- Gjøvik og Reinsvolden -- Skreia den 28.11.1902. Sirk. 45, 24.11.1902.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til REINSVOLL. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 2840 REINSVOLL tildelt postnr 2853.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble levert ved opprettelsen.

(2840)
Poståpnere/styrere.
Stasj.mester G. W. Graham 28.11.1902.
Stasj.betj. R. Nøkleby kst. 1.10.1912.
Stasj.mester H. Bjørnstad 22.10.1912 (f. 1866).
Skomaker Ole Haakensen Bekkelien 1.1.1922 (f. 1891). Under sykdom/ tjenestefri fra ca 1953 til 1955 var poståpneriet trolig styrt av vikarer fra Gjøvik postkontor.
Solveig Strømstad kst. 1.6.1955 (f. 1930).
Poståpner Kåre Raddum midlertidig fra 1.11.1957, fast 1.5.1958 (f. 1912).
Postkass. Kjell Moen vikar fra 1.10.1985, fast 1.10.1986 (f. 1953).
Poststyrer Toril Kværndal 1.3.1995.
Poststyrer(vikar) Lisbeth Munkelien fra 1.4.1995.
Poststyrer Inger Marie Bratlien 1.6.1998.
Poststyrer Reindun Langedrag Håkerud 15.9.2000.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1902 1906 1909 1912 1913 1914 1917
Kr 200 300 350 450 500 550 750

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------