NK 462 – ØVRE EIDFJORD

Vinnende bud: kr 36

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-79

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ØVRE EIDFJORD (Ref#: 14807 , Kilde: KulturNav)

ØVRE EIDFJORD poståpneri, i Eidfjord herred, Hardanger og Voss fogderier, under Bergen postkontor, ble underholdt fra 10.7.1894 med to ganger ukentlig bipostrute til/fra Eidfjord poståpneri. Sirk. 17, 12.7.1894.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Odda postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 5784 ØVRE EIDFJORD ble lagt ned fra 15.4.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 9, 2.4.1997.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(5784)
Poståpnere/styrere:
Landh. Endre Torstensen Sæbø 10.7.1894 (f. 1866).
Telefonstyrer Frantz Andersen Sæbø 1.7.1937 (f. 1888).
Telefonstyrer Elisabeth Skår (Garathun) midlertidig fra 1.5.1942, fast 15.8.1942 (f. 1920).
Guro Sæd midlertidig fra 1.10.1952.
Telefonstyrer Gunhild Skår 1.1.1953 (f. 1925).
Postkass. D (vikar) Liv A. Medhus fra 1.5.1991.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1900 kr 160,-, i 1904 kr 200,-, i 1909 kr 300,-, i 1914 kr 350,- og i 1917 kr 500,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------