NK 462 – LUNDENES

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-143

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LUNDENES (Ref#: 7394 , Kilde: KulturNav)

LUNDENES poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Trondenes herred, Senjen og Tromsø fogderier, under Tromsø postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.7.1892. Sirk. 18, 5.7.1892.

Poståpneriet ble fra 1.10.1902 lagt under Harstad postkontor. Sirk. 24, 9.6.1902.

Navnet ble fra 1.7.1908 endret til LUNDENES I SENJEN. Sirk. 34, 24.6.1908.

Fra 1.10.1921 endret til LUNDENES I SENJA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.4.1942 igjen til bare LUNDENES. Sirk. 11, 19.3.1942.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 9420 LUNDENES ble nedlagt fra 30.9.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen av postkontoret. Sirk. 16, 3.9.1998.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9420)
Poståpnere/styrere:
Lærer, gårdbr. og ds.eksp. Peder Christian Aronsen Lunde 1.7.1892 (f. 1852).
Anton Heggelund Hansen Lunde 1.7.1922.
Ds.eksp. og gårdbr. Johan Heide 1.10.1925 (f. 1882, død 12.4.1952).
Landpostbud og ds.eksp. Kristian Heide midlertidig fra 12.4.1952, fast 1.12.1952 (f. 1912).
Posteksp. Trude Hansen 1.7.1980 (f. 1956).

Den først kjente årlige poståpnerlønn var i 1899 kr 150,-, i 1908 kr 200,-, i 1913 kr 250,-, i 1914 kr 300,- og fra 1917 kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------