NK 462 – KAUTOKEINO

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #994-52

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KAUTOKEINO (Ref#: 5718 , Kilde: KulturNav)

KAUTOKEINO "poståpneri" er i posthistorien nevnt opprettet allerede ved Torneo-postens start fra Alta den 15.11.1798. Samtidig er nevnt at presten Andreas Lyng ble tilsatt som poståpner. I historien berettes videre at "poståpneriet" ble lagt ned samtidig med Torneo-posten i 1807/08.KAUTOKEINO poståpneri er likevel tatt med i en fortegnelse 1808 over poståpnerier som da skal forsynes med nytt segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde Frederik VII overtok).KAUTOKEINO er deretter først tatt med i en fortegnelse 1847/48. Ble først offisielt opprettet ved Kgl.res. 7.10.1852 og med virksomhet fra 1.1.1853. Poståpneriet lå i Kistrand prestegjeld, Alten fogderi, under Alten posteksp. Sirk. 49, 14.10.1852.Poståpneriet var grunnet krigshandlingene evakuert fra ultimo 1944 og ble gjenopprettet i oktober 1945. Sirk. 31, 15.11.1945.Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.Fikk fra 1.6.1974 status av postkontor B. Sirk. 19, 19.6.1974.Status ble fra 1.5.1979 endret til postkontor C. Sirk. 18, 8.5.1979.Fra 1.5.1986 igjen endret til postkontor B. Sirk. 14, 17.4.1986.Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 9520 KAUTOKEINO tildelt postnr 9521.Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 148 (ca 1855/56) og fikk datostempel tilsendt den 7.2.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.(9520)

Poståpnere/styrere/postmestere:

I følge en timeseddel fra ca 1800 var presten Andreas Lyng den som først ordnet med posten.

Under prestens fravær til 1802 ble posten ordnet av klokkeren.

Sogneprest Ebbe Stabell er notert 1802 til 1805.

Andreas Dass Lund er notert fra 1805 til nedleggelsen i 1807/08.

Sogneprest Hofslev midlt. 14.2.1853, fast 23.6.1853.

Sogneprest C. A. Moe er notert i 1858.

Lensm. Mads Lie kst. 1.4.1867, fast 10.6.1867.

Lensm. H. Worum 1.4.1874.

Vikarer fra 1.4.1875.

Lensm. H. Worum igjen fra 1878.

Handelsm. A. Pleym 13.10.1900.

Sersjant S. R. Saltvik 13.9.1904.

Handelsbetj. Mathias Eriksen 5.11.1904 (f. 1872).

Lærer Ludvig Madsen midlertidig fra 26.8.1927, kst. 1.9.1928 (f. 1894).

Telefonbest. Johan Oskal 1.2.1935 (f. 1887).

Johan Ingval Oskal midlertidig fra 1.3.1954, kst. 1.6.1954 (f. 1927).

Postmester Åsmund Johansen 1.11.1997.

Postmester Jenny Alice Tronstad vikar fra 1.12.1999, fast 1.12.2000.De først kjente årlige poståpnerlønninger:1800 1853 1877 1888 1901 1906 1913 1914 1917

Rd. 4

Spd. 10

Kr 40 60 100 200 250 300 350Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------