NK 461 – SVOLVÆR

Vinnende bud: kr 35

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-172

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SVOLVÆR (Ref#: 12414 , Kilde: KulturNav)

SVOLVÆR - se Nytt VAAGEN

---------

VAAGEN (Ref#: 9158 , Kilde: KulturNav)

Nytt VAAGEN poståpneri, i Vaagen prestegjeld, Lofoten og Vesteraalen fogderier, under Nordland postkontor (Namsos fra 1866), ble opprettet 1.10.1862 ved samtidig nedleggelse av Lofoten Postexpedition. Sirk. 18, 27.8.1862.

Navnet ble fra 1.1.1866 endret til SVOLVÆR poståpneri. Sirk. 1,1.1.1865, og Sirk. 23, 14.11.1865.

Poståpneriet fikk fra 1.7.1884 status av postekspedisjon. Sirk. 12, 12.7.1884.

Ved Kgl.res. 31.5.1890 gitt status av postkontor fra 17.5.1890. Sirk. 19, 21.6.1890.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble postkontoret heretter benevnt postkontor A. Sirk. 41, 31.10.1973.

Poståpneriet overtok antakelig datostempel av 1-rings type med antikva bokstaver (omgravert) fra det tidligere Vaagen poståpneri.

(8300)
Poståpnere/ekspeditører/postmestere/postsjefer:
Lensm. Lagermann kst. i 1862.
Bendix Næss 1.10.1862.
Telegrafist Peter Oluf Johannessen 1.2.1874.
Ds.eksp. O. J. Kaarbø 25.5.1878.
Kst. postmester Oluf Severin Wicklund 1.7.1884, tiltrådt 1.10.1884 (f.1844, død 28.10.1894).
Betjent Signe Wicklund (f. 1873) under ledighet fra 28.10.1894, til 26.1.1895.
Postfullm. Erik Lund 19.1.1895, tiltrådt 27.1.1895.
Postmester i Melbo, Stian Gundersen kst. 3 mndr fra 1.7.1916, senere fast samme år (f. 1871).
Postfullm. Odd Lund kst. under ledighet fra 16.11.1928 (f. 1884).
Postmester Ole Andreas Huus kst. 1.1.1929, tiltrådt 15.5.1929 (f. 1875) med postfullm. Odd Lund som midlertidig styrer (f. 1884).
Postmester Karl Ludvig Børseth 1.5.1935, tiltrådt 16.5.1935 (f. 1879) med midlertidig bestyrelse av Odd Lund (f. 1884).
Postfullm.I Alv Fauske under ledighet fra 15.9.1946 (f. 1892).
Postmester Arthur Ingvard Brun Svendsen 1.10.1946, tiltrådt 1.11.1946 (f. 1887) med postfullm. Alv Fauske (f. 1892) som midlertidig styrer.
Alv Fauske tilsatt 1.12.1957.
Distr.sekrt. Erling Østhus 1.4.1963 (f. 1923).
Avd.sjef II Tor Arntsen 1.6.1973 (f. 1923).
(?) (?) (?)

Årlig poståpner/postekspeditørlønn var i 1862 120 Spd., i 1875 160 Spd., i 1881 kr 720,-., i 1883 kr 800,- og fra 1884 kr 3.700,-.

---------