NK 461 – KORSFJORDEN

Vinnende bud: kr 24

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-59

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KORSFJORDEN (Ref#: 6183 , Kilde: KulturNav)

KORSFJORDEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Talvik herred, Finnmarken amt, under Hammerfest postkontor, ble underholdt fra 1.7.1901. Sirk. 23, 2.7.1901.

Poståpneriet var grunnet krigshandlingene evakuert fra ultimo 1944 og ble gjenopprettet ultimo 1945 v/Sirk. 36, 8.12.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postnr 9636 ble tatt i bruk fra 16.3.1968, og ble fra 1.4.1987 endret til 9536. (4. trafikktr. 26.11.1986).

Postkontoret 9536 KORSFJORDEN ble nedlagt fra 9.9.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 20, 26.8.1996.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(9636 / 9536)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Ove Andersen 1.7.1901 (f. 1873).
Hjørdis Thomassen (Christoffersen) 1.1.1923 (f. 1892).
Ds.eksp. Karl Andersen midlt. 9.8.1945 til 1.7.1946.
Hjørdis Thomassen Christoffersen 1.11.1946 (f. 1892).
Vikarer 1.11.1946.
Ds.eksp. Karl Andersen 1.7.1947 (f. 1908).
Else Aas Andersen 1.1.1981 (f. 1945).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1905, da årlig lønn ble satt til kr 100,-, fra 1909 kr 150,-, fra 1913 kr 200,-, fra 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------