NK 460 – VINGSAND

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1990

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1990
Frimerkeauksjon #178-199

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VINGSAND (Ref#: 14286 , Kilde: KulturNav)

VINGSAND poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Osen herred, Søndre Trondhjem amt, under Trondhjem postontor, ble opprettet den 1.10.1907. Sirk. 54, 24.9.1907.

Poståpneriet ble fra 1.10.1961 lagt under Steinkjer postkontor. Sirk. 24, 10.8.1961.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

7747 VINGSAND postkontor C, under Steinkjer postområde, ble lagt ned fra 1.11.1990. Ny postadresse: VINGSAND, 7740 STEINSDALEN. Sirk. 28, 1.10.1990.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(7747)
Poståpnere/styrere:
Handelsbest. J. Hopen 1.10.1907 (f. 1833).
Handelsm. Normann Hopen 27.7.1909.
Handelsbest. J. Hopen 5.5.1911 (f. 1883).
Ds.eksp. Ola Rosvoldaune 1.7.1953 (f. 1919).
Ds.eksp. Eliot Gurinius Norø midlertidig fra 1.11.1955, fast 1.3.1956 (f. 1900).
Ds.eksp. Jørgen Mathias Paache midlertidig fra 15.9.1956, fast 1.12.1956 (f. 1915).
Odd Julian Aune vikar fra 1.9.1971, kst. i 1972, fast 1.12.1973 (f. 1920).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1910, da årlig løn ble satt til kr 200,-, fra 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------