NK 460 – VIKESÅ

Vinnende bud: kr 21

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #178-190

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VIKESÅ (Ref#: 14242 , Kilde: KulturNav)

VIKESÅ - se VIGESAA

---------

VIGESAA (Ref#: 14171 , Kilde: KulturNav)

VIGESAA poståpneri, i Bjerkreim herred, Stavanger amt, under Egersund postkontor, i postruten Egersund -- Vigesaa, ble underholdt fra 1.10.1902 i stedet for det tidligere brevhus med samme navn. Sirk. 36. 23.9.1902.

Navnet ble fra 1.1.1907 skrevet VIKESAA. Sirk. 61, 21.12.1906.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet VIKESÅ.

Poståpneriet ble fra 1.1.1973 lagt under Sandnes postområde. Sirk. 38, 30.10.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen..

(4389)
Poståpnere/styrere:
Lærer Villads Sagland 1.10.1902 (f. 1862).
Olga Skjæveland ble kst. 1.11.1928 (f. 1900). Under tjenestefri i 1 år fra 1.11.1958 med egen vikar.
Kristine Bergljot Haarberg ble kst. 1.12.1960 (f. 1917).
Postkass. Oddbjørn Hegdal 1.5.1984 (f. 1952).
Poststyrer Odd Arne Kristiansen 1.6.1985 (f. 1956).
Anna Byrkjedal 1.12.1992.

Årlig poståpnerlønn var i 1903 kr 30,-, i 1907 kr 100,-, i 1912 kr 200,-, i 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen da.

---------

VIGESAA (Ref#: 14172 , Kilde: KulturNav)

VIGESAA brevhus, i Bjerkreim herred, Stavanger amt, under Egersund postkontor, i landpostbudruten Bjerkreim -- Malmeim, ble opprettet ca 1900. - Ifølge Bunæs & Langangen ble brevhuset opprettet iht Sirk. av 14.4.1900.

Brevhuset VIGESAA ble lagt ned fra 1.10.1902 og samtidig omgjort til poståpneri.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 502.

Brevhusstyrer:
Lærer Sagland fra april 1900 (f. 1862).

---------