NK 460 – VESTNES

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:42
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-204

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VESTNES (Ref#: 14081 , Kilde: KulturNav)

VESTNES - se VESNÆS

---------

VESNÆS (Ref#: 14045 , Kilde: KulturNav)

VESNÆS poståpneri, på gården Vesnæs, mellom Molde og Ørskog, i Romsdal fogderi, antakelig under Molde postdistrikt, ble opprettet ved Regjeringsresolusjon av 3.3.1815. Det er ukjent når poståpneriet kom i virksomhet.

I en portotabell fra 1833 er navnet endret til REMMEN (i Vedø prestegjeld).

I en oversikt fra 1848 er navnet endret til VESTNÆS (Remmen).

Fra ca 1890 er navnet endret til VESTNES.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk status av postkontor B fra 1.1.1974, Sirk. 51, 28.12.1973.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 6390 VESTNES tildelt postnr 6399.

(6390)
Poståpnere/styrere/postmestere:
De som først ordnet med posten, er ukjente.
En timeseddel fra 1835 er attestert av H. Remmen (muligens poståpner da).
Postbonde og poståpner Christian Rasmussen Stokkeland fra ca 1853.
Lars Holm 1.1.1854.
Gårdbr. Henrik Eriksen Remmen 15.4.1857.
Stasj.holder C. Stokkeland 1.4.1873.
Gårdbr. og bankkass. Rasmus Stokkeland fra 1885 (f. 1856).
Aslaug Stokkeland (Sørås) kst. 1.1.1928 (f. 1899).
L. Sørås, A. Gjermundnes, Asbjørn Outzen og Gunhild Eidsør var styrere under ledighet fra 1.4.1945.
Dagny Fosse 1.1.1946 (f. 1901), med Johan Solhjell som vikar under sykdom i tiden 12.1.1948--30.9.1950.
Poståpner Odlaug Røst 1.3.1964 (f. 1908).
Postmester Petter Viken kst. 1.5.1977 (f. 1924).
Posteksp. Knut Kjøpstad 1.11.1986 (f. 1958).

De først kjente poståpnerlønninger var i:

1858 1866 1877 1896 1901 1908 1913 1914 1917
Spd. 40 48
Kr 240 440 500 600 650 700 900

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Landpostbud:
Olav Kristisæter fra 1950 (f. 1912) i rute nr 5377.
Bjørn Ødegard fra 1964 (f. 1943) i rute nr 5372
Karl Aas 1.1.1979 (f. 1923)
K. Magne Bolghaug fra 1983 (f. 1951)

---------