NK 460 – VESLBU

Vinnende bud: kr 34

Nedlagt 1967 , Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1967 , Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #190-51

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VESLBU (Ref#: 15592 , Kilde: KulturNav)

VESLBU - Se LITLEBU

---------

LITLEBU (Ref#: 7267 , Kilde: KulturNav)

LITLEBU brevhus, i Engerdal herred, Hedemarken amt, under Røros postkontor, ble opprettet den 1.10.1910.

Navnet er senere endret til LILLEBO.

Fra 12.12.1933 endret til LITLBU v/Sirk. 43, 12.12.1933.

Brevhuset LITLBU ble lagt ned fra 1.1.1939 og samtidig omgjort til poståpneri med navnet Veslbu.

Brevhuset nyttet først 4-rings kassasjonsstempel nr 519 og fikk "Kronet posthorn"-stempel i juni 1935.

Brevhusstyrere:
Fru Kari Eriksen 1.10.1910.
Amunda Næsheim 1.6.1936.


VESLBU poståpneri, i Engerdal herred, Hedemark fylke, under Røros postkontor ble opprettet 1.1.1939 i stedet for det tidligere brevhuset Litlbu. Posten til/fra stedet ble sendt over Drevsjø. Sirk. 42, 7.12.1938.

Poståpneriet VESLBU ble midlertidig lagt ned fra 1.11.1944. Sirk. 26, 25.11.1944, og erstattet med brevhusmed samme navn.

Datostempel av 2-rings type med tverrbjelker i indre ring ble tilsendt ved opprettelsen.

Poståpner:
Gerd Johnsen 1.1.1939 (f. 1917).

Årlig poståpnerlønn var i 1940 kr 270,-.


VESLBU brevhus, i Engerdal herred, Hedemark fylke, under Røros postkontor, ble opprettet fra 1.11.1944 i stedet for det tidligere poståpneri.

Brevhuset nyttet antakelig det tidligere poståpneriets datostempel.

Brevhusstyrer:
Gerd Johnsen 1.11.1944 (f. 1917).


VESLBU poståpneri, i Engerdal herred, Hedemark fylke, under Røros postkontor, ble gjenopprettet fra 1.10.1945 i stedet for tidligere brevhus. Sirk. 26, 29.9.1945.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Rena postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Poståpneriet VESLBU ble lagt ned fra 1.6.1967. Sirk. 12, 8.4.1967. Ny postadresse: 2443 DREVSJØ. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Poståpneriet nyttet tidligere datostempel.

Poståpnere:
Frk. Gerd Johnsen 1.10.1945 (f. 1917).
Bjørg Lillebo midlt. 2.5.1950, fast 1.7.1951 (f. 1927).
Borghild Ingelsrudøyen var midlertidig fra 1.7.1958, fast 1.4.1959 (f. 1915).

Årlig poståpnerlønn var i 1946 kr 360,- og i 1947 kr 672,-.

---------