NK 460 – VANGSVIK

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #170-190

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VANGSVIK (Ref#: 13800 , Kilde: KulturNav)

VANGSVIK poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Tranø prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderier, under Tromsø postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.10.1875. Sirk. 22, 1.9.1875.

Poståpneriet VANGSVIK ble lagt ned i 1882 v/Sirk. 9, 19.4.1882.
Nytt Vangsvik i Senjen poståpneri ble underholdt fra 1.10.1882.

Poståpneriet hadde ikke stempel.

Poståpner:
Hans Thomassen 1.10.1875.

---------

VANGSVIK (Ref#: 13801 , Kilde: KulturNav)

9375 / 9304 VANGSVIK - se Nytt VANGSVIK I SENJEN

---------

VANGSVIK I SENJEN (Ref#: 9160 , Kilde: KulturNav)

Nytt VANGSVIK I SENJEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Tranø herred, Senjen og Tromsø fogderier, under Tromsø postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.10.1882. Sirk. 28, 23.9.1892.

Poståpneriet ble fra 1.10.1902 lagt under Harstad postkontor. Sirk. 24, 9.6.1902.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til VANGSVIK I SENJA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Endret til bare VANGSVIK fra 1.4.1938. Sirk. 9, 18.3.1938.

Poståpneriet ble fra 1.4.1955 lagt under Finnsnes postkontor. Sirk. 5, 21.2.1955.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 9375 VANGSVIK bke lagt ned fra 10.9.1997. Inbgen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 20, 7.8.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk VANGSVIK nytt postnr 9304.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjeren ble tilsendt ved opprettelsen.

(9375 / 9304)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. Johannes R. Hansen 1.10.1892 (f. 1861).
Ds.eksp. H. K. Erling Hansen kst. 1.4.1928 (f. 1909).
Poståpner Harald Nybrott 1.5.1973 (f. 1937).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1896, da årlig lønn ble satt til kr 80,-, fra 1903 kr 150,-, fra 1909 kr 300,- og fra 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------