NK 460 – UTSTEIN KLOSTER

Vinnende bud: kr 27

Nedlagt 1970

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1970
Frimerkeauksjon #189-31

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

UTSTEIN KLOSTER (Ref#: 13621 , Kilde: KulturNav)

4157 UTSTEIN KLOSTER brevhus, i Rennesøy herred, Rogaland fylke, under Stavanger postområde, ble opprettet fra 1.6.1970 i stedet for det tidligere poståpneri.

4157 UTSTEIN KLOSTER brevhus I P ble lagt ned fra 2.1.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Kilde: Posten salg og distribusjon.

"Kronet posthorn"-stempel med postnr 4157 ble tilsendt ved opprettelsen.

(4157)
Brevhusstyrer:
Selmer Finnesand 1.6.1970 (f. 1918).
(?) (?) (?)

---------

UTSTEIN KLOSTER (Ref#: 13622 , Kilde: KulturNav)

UTSTEIN KLOSTER, midlertidig brevhus, under Stavanger postkontor, var virksomhet på Mosterøy fra 2.4.1995, med datostempling ved 4082 VESTRE ÅMØY postkontor. (Motivdatostempel.) Sirk. 6, 13.3.1995.

---------

UTSTEN KLOSTER (Ref#: 13624 , Kilde: KulturNav)

UTSTEN KLOSTER poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Mosterø herred, Ryfylke fogderi, under Stavanger postkontor, ble opprettet den 1.7.1887. Sirk. 17, 6.7.1887.

Fra poststedsfortegnelsen 1891 er navnet skrevet UTSTEIN KLOSTER.

Poståpneriet 4157 UTSTEIN KLOSTER ble lagt ned 1.6.1970 og samtidig omgjort til brevhus. Sirk. 16, 19.5.1970.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(4157)
Poståpnere:
Eilert Gerhard Schanche 1.7.1887.
Cornelius W. Pedersen Kloster 1.1.1892.
Telefonbest. og handelsm. Jakob Finnesand 1.4.1927 (f. 1888).
Stasj.holder Ingvald Finnesand midlertidig fra 1.6.1958, kst. 1.9.1958, fast 1.1.1960 (f. 1924).

Årlig poståpnerlønn var i 1887 kr 40,-, i 1895 kr 60,- og fra 1908 kr 100,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

UTSTEIN KLOSTER (Ref#: 13623 , Kilde: KulturNav)

UTSTEIN KLOSTER poståpneri - se UTSTEN KLOSTER poståpneri

---------