NK 460 – TYSNES

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #183-119

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

TYSNES (Ref#: 13386 , Kilde: KulturNav)

TYSNES - se TYSNÆS

---------

TYSNÆS (Ref#: 13387 , Kilde: KulturNav)

TYSNÆS poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Vaage, i Tysnæs prestegjeld, Søndhordland og Hardanger fogderier, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 28.10.1853, med virksomhet fra 1.4.1854. Sirk. 3, 3.3.1854.

Poståpneriet ble fra 1.7.1880 lagt under Bergen postkontor. Sirk. 14, 14.6.1880.

Navnet er fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet TYSNES.

Brann i poståpneriet den 26.10.1950, men det finnes ikke noteringer om tap av verdisaker eller inventar.

Poståpneriet ble fra 1971 lagt under Stord postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 5680 TYSNES tildelt postnr 5696.

Ifølge "Norske Filatelistika" nyttet poståpneriet først 3-rings kassasjonsstempel nr 316 (ca 1855/56) og fikk datostempel tilsendt den 20.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(5680)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Herman Olai Hermansen 1.4.1854.
Lensm. B. Utne 1.10.1868.
Skolebest. og gårdbr. Amund Jørgensen Utne 1.7.1882 til 1.4.1919 (f. 1845).
Vikarer fra 1.4.1919.
Frk. Else Utne 1.5.1921 (f. 1881).
Lars Epland 1.8.1943 (f. 1920).
Postkass. Lars Petter Epland 1.8.1987 (f. 1960).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1860 1866 1874 1896 1902 1908 1911 1913 1914 1917
Spd. 12 20 36
Kr 280 320 400 500 550 600 700

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------