NK 460 – TUNSTAD

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #175-178

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

TUNSTAD (Ref#: 13292 , Kilde: KulturNav)

TUNSTAD - se ØXNÆS poståpneri

---------

ØXNÆS (Ref#: 14877 , Kilde: KulturNav)

ØXNÆS poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Bredstrand, i Øxnæs prestegjeld, Lofoten og Vesteraalen fogderier, under Nordland postkontor, samt en del bipostruter i Nordland, ble opprettet ved Kgl.res. 28.6.1942. Sirk., 21.4.1843.

Poståpneriet ble antakelig lagt under Lofoten posteksp. fra 1.1.1858.

Under Nordland postkontor igjen fra 1.10.1862 (Namsos fra 1866).

Poståpneriet ble fra 1.7.1884 lagt under Svolvær posteksp. Sirk. 12, 12.67.1884.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet ØKSNES.

Poståpneriet lå fra 1903 på Tunstad.

Navnet ble fra 1.10.1943 endret til TUNSTAD. Sirk. 24, 20.9.1943.

Fra 1.4.1955 ble poståpneriet lagt under Sortland postkontor. Sirk. 5, 21.2.1955.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35,10.12.1976.

Postkontoret 8428 TUNSTAD ble lagt ned fra 6.1.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 32, 17.12.1997.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 351 og fikk datostempel tilsendt den 6.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(8428)
Poståpnere/styrere:
Den/de som først ordnet med posten, er ukjente.
Skolelærer Chr. Olsen Hay 12.8.1854.
Handelsm. Christoffersen 1.4.1873.
Handelsm. og ds.eksp. Halvor Olai Rasmussen 20.2.1883 (f. 1832).
Ds.eksp. Olaf Rasmussen jr. kst. 13.9.1902, fast 16.1.1903 (f. 1875).
Haldis Kristine Rasmussen (Sørstrøm) 1.4.1931 (f. 1907).
Randi Kristensen kst. 1.3.1977 (f. 1938).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1858 8 Spd., i 1866 16 Spd., i 1877 kr 100,-, i 1878 kr 120,-, i 1886 kr 240,-, i 1898 kr 400,-, i 1913 kr 450,-, i 1914 kr 500,- og fra 1917 kr 650,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------