NK 460 – TORNES I ROMSDAL

Utrop: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 8. juni 2023 20:06
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 10 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #176-35

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

TORNES I ROMSDAL (Ref#: 13065 , Kilde: KulturNav)

TORNES I ROMSDAL - se VAAGØ

---------

VAAGØ (Ref#: 13660 , Kilde: KulturNav)

VAAGØ poståpneri, på gården Thornes, i Vaagø prestegjeld, Romsdal fogderi, under Molde postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 1.9. og 22.12.1858, med virksomhet fra 15.2.1859. Sirk. 1, 3.2.1859.

Fra portofortegnelsen 1894 er navnet endret til VAAGØEN.

Fra 1.10.1902 ble navnet endret till TORNES I ROMSDALEN. Sirk. 36, 23.9.1902.

Poståpneriet ble senere flyttet til Tinghuset, og videre til "Kristoffershuset".

Fra 1.10.1921 ble navnet skrevet TORNES I ROMSDAL. Sirk. 53, 23.9.1921.

I 1933 ble poståpneriet flyttet til poståpner Alvilde Aarønæs sitt hus fram til 1964, senere igjen til Tinghuset, der nye lokaler ble tatt i bruk fra 1982.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 11.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 6443 TORNES I ROMSDAL ble lagt ned fra 1.3.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 4, 7.2.1997.

Ifølge "Norske Filatelistika" ble datostempel tilsendt først i 1887 av 2-rings vanlig type.

(6443)
Poståpnere/styrere:
Agronom Nils Hagerup 15.2.1859.
Lensm. Ferdinand Hagerup (bistilling) kst. 1.4.1873.
Lensm. Hans Stabø Hagerup notert fra 1873 (f. 1822).
Gårdbr. Chr. Hagerup 28.7.1904.
Anne Hagerup kst. 20.4.1909 (f. 1867).
Frk. Alvilde Rødal (Aarønæs) 1.2.1933 (f. 1905).
Odd Sverre Aarønæs midlertidig fra 1.6.1959, kst. 1.9.1959 (f. 1927).
Synnøve Aarønæs kst. 1.6.1968 (f. 1932).

Årlig poståpnerlønn var i 1859 12 Spd., i 1874 20 Spd., i 1890 kr 150,-, i 1897 kr 180,-, i 1901 kr 250,-, i 1907 kr 300,-, i 1910 kr 400,-, i 1913 kr 450,-, i 1914 kr 500,- og fra 1917 kr 600,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

TORNES I ROMSDAL (Ref#: 13066 , Kilde: KulturNav)

TORNES I ROMSDAL - se VAAGØEN

---------

VAAGØEN (Ref#: 13661 , Kilde: KulturNav)

VAAGØEN - se VAAGØ

---------