NK 460 – TOFTSUNDET

Utrop: kr 15

Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 18. april 2024 20:24
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 15 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #191-68

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

TOFTSUNDET (Ref#: 13011 , Kilde: KulturNav)

TOFTSUNDET poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Toft, i Brønnøy herred, Nordland fylke, under Brønnøysund postkontor, ble opprettet den 1.1.1940.
Posten til/fra stedet ble sendt med skip og med landpostbud over Brønnøysund. Sirk. 44, 28.12.1939.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 8908 TOFTSUNDET ble lagt ned fra 1.5.1997. Ny postadresse: TOFTSUNDET, 8900 BRØNNØYSUND. Sirk. 8, 20.3.1997.

(8908)
Poståpnre/styrere:
Birger Ebbesen 1.1.1949 (f. 1897, død 1.6.1942).
Paula Ebbesen midlertidig fra 1.6.1942.
Irene Johanne Ebbesen (Torgnes) midlertidig fra 24.1.1943, fast 1.4.1947 (f. 1924).
Poststyrer (midlertidig deltidsstilling) Ann Kristin Sletvold fra 1.5.1995.

Årlig poståpnerlønn for 1940 var kr 100,-, senere etter regulativ, dvs. fra 1941 kr 450,-

---------