NK 460 – TANSØY

Bud nå: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 8. juni 2023 20:08
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 12 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #176-36

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

TANSØY (Ref#: 12793 , Kilde: KulturNav)

TANSØY - se TANSØEN

---------

TANSØEN (Ref#: 12792 , Kilde: KulturNav)

TANSØEN poståpneri, i Kinn prestegjeld, Sønd- og Nordfjord fogderi, under Bergen postkontor, var ifølge en eldre poståpnerprotokoll i virksomhet under sildefisketiden fra 26.1.1858.

Er betraktet som offisielt opprettet 15.8.1877 da poståpneriet fikk helårlig virksomhet. Sirk. 22, 10.8.1877.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Florø postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til TANSØY. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 15.1.1928 ble poståpneriet igjen lagt under Bergen postkontor. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 igjen lagt under Florø postkontor. Sirk. 39, 20.9.1929.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 6923 TANSØY ble nedlagt fra 26.8.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen av postkontoret. Sirk. 15, 13.8.1998.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikkTANSØY nytt postnr 6919.

Datostempel ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt den 16.12.1858 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(6923 / 6919)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Grip 26.1.1858.
Jacob Berner (?) (?) (?)
Telegrafist Gulestøl notert i 1871.
Telegrafist Ludvig Nøstedal notert i 1872 og 1873.
Skolelærer Mathias Jacobsen Sunde 15.8.1877 (f. 1848).
Frk. Martha Sunde 15.4.1921 (f. 1889, død 12.8.1956).
Liv Sunde midlertidig fra 13.8.1956.
Magnhild Æsøy 1.7.1958 (f. 1915).
Geir Æsøy kst. 1.11.1971.
Hjørdis Jeppesen 1.5.1976 (f. 1936).

Årlig poståpnerlønn var i 1858 10 Spd., i 1859 15 Spd., i 1870 20 Spd., i 1874 15 Spd., i 1877 kr 80,- i 1897 kr 150,-, i 1912 kr 200,-, i 1913 kr. 250,- og i 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstilleg med 50% av lønnen.

---------