NK 460 – STAVSJØ

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #994-61

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STAVSJØ (Ref#: 11828 , Kilde: KulturNav)

STAVSJØ poståpneri, i Næs herred, Hedemarken fogderi, under Hamar postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 7.12.1889 og 29.1.1890, med virksomhet fra 1.7.1890. Bipostrute ved gående bud til/fra Næs poståpneri (Nes på Hedemark, opprettet 15.6.1849). Under dampskipsfarten på Mjøsen når denne går, ellers hver dag og utenfor dampskipsfarten 4 ganger ukentlig. Sirk. 20, 25.6.1890.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(2353)
Poståpnere/styrere:
Landh. A. J. Fleischer 1.7.1890.
Byggmester B. Berntsen 1.7.1919.
Nicolai Berntsen 1.10.1931 (f. 1910).
Sofie Berntsen (Imerslund) kst. 1.10.1955, fast 1.1.1957 (f. 1904). Under tjeneste- fri i 6 mndr med Ingvald Olsen som midlertidig styrer.
Poståpner Inger Lise Bakken (Andreassen) 1.8.1972 (f. 1952).

Poståpneren var ulønnet av Postverket til 1894, da årlig lønn ble satt til kr 160,-, fra 1910 kr 200,-, fra 1913 kr 250,-, fra 1914 kr 300,- og fra 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------