NK 460 – SOLSEM

Vinnende bud: kr 15

Nedlagt 1975

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1975
Frimerkeauksjon #194-169

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SOLSEM (Ref#: 11581 , Kilde: KulturNav)

SOLSEM poståpneri, i Leka herred, Namdal fogderi, under Namsos postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 15.1., 5.2. og 27.6.1892, med virksomhet fra 1.7.1892 og med ukentlig bipost ved gående bud til/fra Leka poståpneri i den tid da stedet ikke anløpes av postførende dampskip. Sirk. 18, 5.7.1892.

Poståpneriet ble fra .1.1919 lagt under Rørvik postkontor. Sirk. 62, 17.12.1918.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.

Poståpneriet 7996 SOLSEM ble lagt ned fra 1.1.1975. Ny postadresse: 7994 LEKA. Sirk. 3, 21.1.1975.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(7996)
Poståpnere/styrere:
Landh. Even Pedersen Solsem 1.7.1892.
Tella Augenie Pedersen Solsem 1.12.1921 (f. 1884).
Ester Karly Johansen midlertidig fra 28.1.1949, fast 1.5.1949 (f. 1911, død 9.3.1959).
Kåre Julian Johansen midlertidig grunnet sykdom fra 30.7.1958, kst. 1.4.1961 (f. 1916).

Årlig poståpnerlønn var i 1892 kr 40,-, i 1897 kr 100,-, i 1912 kr 150,-, i 1913 kr 200,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------