NK 460 – SKUTVIK

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-171

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SKUTVIK (Ref#: 11355 , Kilde: KulturNav)

SKUTVIK - se SKUTVIG

---------

SKUTVIG (Ref#: 11354 , Kilde: KulturNav)

SKUTVIG poståpneri, i Hammerø prestegjeld, Salten fogderi, under Bodø postkontor, ble opprettet den 15.7.1880. Sirk. 17, 12.8.1880.

Navnet er fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet SKUTVIK.

Poståpneriet ble fra 1.5.1971 lagt under Narvik postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1882 av 2-rings vanlig type.

(8290)
Poståpnere/styrere:
Handelsbetj. Andr. Christensen 15.7.1880.
Bestyrer og ds.eksp. Nidrik Christian Nilsen 21.9.1881 (f. 1853).
Frk. Charlotte Nilsen midlertidig fra 25.6.1923.
Telefonbetj. Petter Marcelius Amundsen 1.4.1927 (f. 1896). Hadde tjenestefri i 1 år fra 1.5.1959 med vikarer.
Hans Hilbert Gjervig kst. 1.1.1965 (f. 1930).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1880 kr 48,-, i 1887 kr 100,-, i 1892 kr 160,-, i 1896 kr 240,-, i 1904 kr 350,-, i 1909 kr 450,-, i 1913 kr 550,-, i 1914 kr 600,- og fra 1917 kr 650,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------