NK 460 – SKJØRA

Vinnende bud: kr 10

Nedlagt 1982

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1982
Frimerkeauksjon #194-84

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SKJØRA (Ref#: 11186 , Kilde: KulturNav)

SKJØRA - se VORPSTRANDEN

---------

VORPSTRANDEN (Ref#: 14408 , Kilde: KulturNav)

VORPSTRANDEN poståpneri, i Roan herred, Søndre Trondhjem amt, under Trondhjem postkontor, med bipostrute til Kiran poståpneri, ble underholdt fra 1.7.1911. Sirk. 37, 22.6.1911.

Navnet ble fra 1.10.1921 skrevet VORPSTRANDA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ble 1.1.1940 endret til SKJØRA. Sirk. 44, 28.12.1939.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

7186 SKJØRA postkontor C, under Trondheim postkontor, ble lagt ned fra 1.10.1982. Ny postadresse: 7180 ROAN. Sirk. 34, 21.10.1982.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(7186)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Sivert Vorpstrand 1.7.1911 (f. 1875).
Ds.eksp. Anton Lindbakk midlertidig fra 1.5.1945, fast 1.3.1946 (f. 1889).
Ragnhild Østvik kst. 1.2.1966 (f. 1932).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1914, da årlig lønn ble satt til kr 200,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------