NK 460 – SKÅLEVIKNESET

Utrop: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 9. mai 2024 20:36
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 10 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #192-94

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SKÅLEVIKNESET (Ref#: 11375 , Kilde: KulturNav)

SKÅLEVIKNESET - se SKAALEVIKNESET

---------

SKAALEVIKNESET (Ref#: 10925 , Kilde: KulturNav)

SKAALEVIKNESET poståpneri, i Askøen herred, Nordhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble underholdt fra 1.7.1897, med 3 ganger ukentlig postgang med dampskip til/fra Bergen. Sirk. 27, 30.6.1897.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet SKÅLEVIKNESET.

Poståpneriet ble i 1942 midlertidig flyttet til Nybo gård.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 5073 SKÅLEVIKNESET, i Bergen postområde, ble nedlagt fra 18.3.1996. Ny postadresse er: 5071 LODDEFJORD. Sirk. 6, 6.3.1996.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(5073)
Poståpnere/styrere:
Fabrikkeier Hagbart Thorsen 1.7.1897, fast 1.9.1897.
Herredskass./lensm. Anton Jørgensen 27.12.1900.
Maskinist Hans A. Hansen 1.10.1909.
Inga (Hansen) Sandnes kst. 20.10.1916.
Borghild Engelsen (Paulsen) kst. 1.5.1921, fast 1.4.1925 (f. 1902, døde 25.9.1946).
Trygve Paulsen midlertidig fra 26.9.1946, fast 1.1.1947 (f. 1901).
Inger Sofie Roos 1.11.1971 (f. 1930).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1900, da årlig lønn ble satt til kr 50,-, fra 1905 kr 100,-, fra 1913 kr 150,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------