NK 460 – SANDVOLL I SUNNHORDLAND

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-168

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SANDVOLL I SUNNHORDLAND (Ref#: 10632 , Kilde: KulturNav)

SANDVOLL I SUNNHORDLAND - se SANDVOLD I SØNDHORDLAND

---------

SANDVOLD I SØNDHORDLAND (Ref#: 10630 , Kilde: KulturNav)

SANDVOLD I SØNDHORDLAND poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Skonevik herred, Søndhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.1.1888. Sirk. 30, 8.12.1887.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til SANDVOLL I SUNNHORDLAND. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.10.1959 lagt under Stord postkontor. Sirk. 23, 22.8.1959.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.12.1975 endret til bare SANDVOLL. Sirk. 44, 25.11.1975.

Datostempel ble ifølge "Norske filatelistika tilsendt allerede i 1887 av 2-rings vanlig type.

(5452)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Ole Olsen Sandvold 1.1.1888.
Landh. R. Waltvatne 194.4.1892.
L. G. Gravdal 6.1.1896.
Gårdbr. Ole Olsen Sandvold jr. 15.9.1912 (f. 1871).
Enkefru Anna Sandvold 1.1.1927 (f. 1875, død 31.1.1944).
Anne Marie Sandvoll midlertidig fra 1.2.1944, fast 1.7.1944 (f. 1913).
Postkass. Åslaug Ersland 1.9.1983 (f. 1949).

Årlig poståpnerlønn var i 1888 kr 30,-, i 1895 kr 100,-, i 1900 kr 200,-, i 1911 kr 300,- og fra 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------