NK 460 – SALTVIKHAMN

Vinnende bud: kr 15

Nedlagt 1974

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1974
Frimerkeauksjon #194-28

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SALTVIKHAMN (Ref#: 10475 , Kilde: KulturNav)

SALTVIKHAMN - se SALTVIKHAVNEN

---------

SALTVIKHAVNEN (Ref#: 10476 , Kilde: KulturNav)

SALTVIKHAVNEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Mosviken og Verran herred, Inderøen fogderi, under Trondhjem postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.7.1895 for den post som kunne befordres til/fra stedet med dampskip. Sirk. 20, 27.6.1895.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til SALTVIKHAMN. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.10.1961 lagt under Levanger postkontor. Sirk. 23, 3.8.1961.

Fra 1.5.1971 lagt under Steinkjer postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk.41, 31.10.1973.

Poståpneriet 7693 SALTVIKHAMN, i Steinkjer postområde, ble lagt ned fra 1.11.1974. Ny postadresse: 7690 MOSVIK. Sirk. 34, 15.10.1974.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(7693)
Poståpnere:
Handelsm. og ds.eksp. Hans M. Langaunet 1.7.1895.
Gårdbr.kone Ellen Langaunet 20.11.1905 (f. 1846).
Ds.eksp. Marius Stavberg 1.9.1921 (f. 1899).

Den første kjente årlige poståpnerlønn var i 1899 kr 100,-, i 1913 kr 150,- og fra 1917 kr 200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------