NK 460 – RØRA

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #183-136

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

RØRA (Ref#: 10321 , Kilde: KulturNav)

RØRA poståpneri - se Nytt SALBERG poståpneri

---------

SALBERG (Ref#: 9121 , Kilde: KulturNav)

Nytt SALBERG poståpneri, på jernbanestasjonen, i Inderøen herred, Nordre Trondhjem amt, under Trondhjem postkontor, ble underholdt fra 1.10.1906. Sirk. 43, 6.9.1906.

Navnet ble fra 1.10.1918 endret til RØRA. Sirk. 43, 26.9.1906.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Verdal postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.5.1971 lagt under Steinkjer postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 7672 RØRA er lagt ned fra 1.2.1998. Ny postadresse: RØRA, 7670 INDERØY. Sirk. 34, 29.12.1997.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(7672)
Postånere/styrere:
Stasj.eksp. J. Magnussen 1.10.1906.
Stasj.mester H. Winther 4.2.1911.
Stasj.mester S. Lybæk 26.1.1914.
Stasj.mester Johan Kjølmoen 6.7.1916 (f. 1872).
Overtatt av Norges Statsbaner fra 1.5.1937.
Landpostbud Unni Kummernes notert fra 1.5.1981. Var mulig kombinert landpostbud/styrer (f. 1953).
Poststyrer Annar Gran 1.2.1984 (f. 1945).
Postkass. Rolf Terje Stubmo 1.8.1986 (f. 1954).
Poststyrer (vikar) Unni Kummernes fra 15.2.1994 (f. 1953).

Årlig poståpnerlønn var for 1906 kr 100,-, fra 1909 kr 250,-, fra 1912 kr 350,-, fra 1914 kr 400,- og fra 1917 kr 600,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------