NK 460 – ØYSLEBØ

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #175-39

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ØYSLEBØ (Ref#: 14903 , Kilde: KulturNav)

ØYSLEBØ - se ØSLEBØ

---------

ØSLEBØ (Ref#: 14743 , Kilde: KulturNav)

ØSLEBØ poståpneri, i skolehuset nær kirken, i Øslebø annex til Holme prestegjeld, Mandal fogderi, under Christiansand S. postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 23.8.1865, med virksomhet fra 1.10.1865. Sirk. 17, 29.9.1865.

Poståpneriet ble fra 1.7.1888 lagt under Mandal posteksp. Sirk. 16, 25.6.1888.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet ØSLEBØ (Øislebø).

Fra 1891 skrevet ØISLEBØ.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til ØYSLEBØ. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.10.1972 lagt under Kristiansand S. postområde. Sirk. 33, 18.9.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 4532 ØYSLEBØ ble lagt ned fra 1.9.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 20, 7.8.1997.

(4532)
Poståpnere/styrere:
Gjestgiver Nils Thorsen Heddeland 1.10.1865.
Nils Thorsens enke 29.7.1869.
Nils O. Heddeland kst. 3.11.1873.
Lensm. O. Heddeland 1.3.1874.
Jørgen Tobias Torkildsen 1.10.1874.
Christen Olsen Øslebø 1.8.1875.
Kirkesanger Andreas Tørjesen Skaar 15.3.1881 (f. 1841).
Agnes Skaar 11.12.1914 (f. 1872).
Jordmor Anne Naper Nome 1.7.1918 (f. 1886).
Olga Nome (Sveinall) 1.12.1949 (f. 1926).
Rune Knutsen 1.11.1992.

Årlig poståpnerlønn var i 1865 8 Spd., i 1875 12 Spd., i 1883 kr 64,-, i 1888 kr
120,-, i 1898 kr 240,-, i 1902 kr 320,-, i 1908 kr 350,-, i 1912 kr 400,-, i 1913 kr 450,- og fra 1917 kr 650,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------