NK 460 – ØSTBY

Vinnende bud: kr 17

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #192-178

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ØSTBY (Ref#: 14744 , Kilde: KulturNav)

ØSTBY poståpneri, i Trysil herred, Søndre Østerdalen fogderi, under Hamar postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 20.1.1887, med virksomhet fra 1.7.1887. Sirk. 17, 6.7.1887.

Poståpneriet ble fra 1.7.1891 lagt under Elverum postkontor. Sirk. 9, 7.4.1891.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(2423)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Johann Olsen Rønningen 1.7.1887.
Johanne Kilden 15.11.1892.
Gårdbr. Olaus Rønningen 1.7.1895.
Frk. Kristine Presthuus (Galaasen) 1.7.1899.
Olaus Galaasen 1.12.1903.
Kristine Galaasen kst. i 1906, fast 5.6.1906.
Olaf Haugen 12.12.1909.
Frk. Inga Rønningen kst. 27.5.1916 (f. 1884).
Kersti Pladsen kst. 15.9.1916.
Olav Rønningen kst. 1.1.1919 (f. 1890).
Marie Bæk kst. 15.10.1919, fast 15.10.1927 (f. 1892).
Ingebjørg Bekk kst. 1.4.1957, fast 1.8.1957 (f. 1917).
Landpostbud Ole Arild Bovolden 1.3.1984 (f. 1949).

Årlig poståpnerlønn var i 1887 kr 100,-, fra 1898 kr 180,-, fra 1900 kr 350,-, fra 1910 kr 400,-, fra 1912 kr 500,-, fra 1913 kr 600,-, fra 1914 kr 650,- og fra 1917 kr 750,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------