NK 460 – NORDSINNI

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1975

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1975
Frimerkeauksjon #175-187

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NORDSINNI (Ref#: 8759 , Kilde: KulturNav)

NORDSINNI poståpneri - se nytt NORDSINNEN

---------

NORDSINNEN (Ref#: 9111 , Kilde: KulturNav)

Nytt NORDSINNEN poståpneri, på gården Svennes, i Nordre Land herred, Hadeland og Land fogderier, under Hønefoss posteksp., ble opprettet ved Kgl.res. 20.1.1887, med virksomhet fra 1.7.1887, i postruten Jevnaker -- Borgund. Sirk. 17, 6.7.1887.

Poståpneriet ble fra 1.1.1901 lagt under Kristiania postkontor samtidig med åpningen av jernbanen mellom Grefsen og Røikenvik. Flyttet da til Tomtevolden. Sirk. 47, 8.12.1900.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til NORDSINNI. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Gjøvik postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973.

Underpostkontoret 2874 NORDSINNI, under Gjøvik postkontor, ble lagt ned fra 1.10.1975. Ny postadresse: 2870 DOKKA. Sirk. 36, 29.9.1975.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(2874)
Poståpnere/styrere:
Landh. Petter Gulbrandsen 1.7.1887.
Landh. L. A. Bergseng 19.4.1900.
Sigrid Nerødegaard 1.12.1901. Mulig ikke tiltrådt ,da Hanna Løvmoen er notert fra samme tid.
Smed Lars Nordby 26.2.1903 (f. 1852).
Handelsm. Nils A. Sagvik 1.11.1919 (f. 1890).
Nils M. Munkelien 18.4.1922.
Gudbrand Munkelien 15.6.1932 (f. 1905).
Sigrid Munkelien midlertidig fra 24.5.1945, fast 1.12.1947 (f. 1902).

Årlig poståpnerlønn var i 1887 kr 100,-, i 1894 kr 160,-, i 1901 kr 200,-, i 1904 kr 350,-, i 1911 kr 400,-, i 1913 kr 500,-, i 1914 kr 550,- og fra 1917 kr 600,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------