NK 460 – NORDBØ PÅ KARMØY

Vinnende bud: kr 22

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #175-186

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NORDBØ PÅ KARMØY (Ref#: 8562 , Kilde: KulturNav)

NORDBY PÅ KARMØY - se NORDBØ PAA KARMØEN

---------

NORDBØ PAA KARMØEN (Ref#: 8560 , Kilde: KulturNav)

NORDBØ PAA KARMØEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Salhus, i Torvestad herred, Stavanger amt, under Haugesund postkontor, ble underholdt fra 1.4.1913. Sirk. 12, 18.3.1913.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet NORDBØ PÅ KARMØEN.

Navnet ble fra 1.1.1921 endret til NORDBØ PÅ KARMØY. Sirk. 69, 22.12.1920.

Poståpneriet ble fra 1.10.1965 lagt under Kopervik postkontor. Sirk. 29, 20.8.1965.

Navnet ble fra 1.3.1966 endret til TORVASTAD. Sirk. 4, 3.2.1966.

Ble fra 1.5.1971 igjen lagt under Haugesund postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedstrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 betegnet underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 4260 TORVASTAD tildelt postnr 4298.

(4260)
Poståpnere/styrere:
Landh. Mathias Nordbø 1.4.1913 (f.1843).
Antakelig vikarer i tiden 1.7.1921--1.7.1925.
Thea Wegner Nordbø tilsatt fra 1.7.1925 (f.1896).
Poståpner Anfin Anfinsen 1.7.1965 (f.1920).
Posteksp.D Hilda Åsta Anfinsen midlertidig fra 1.3.1981, fast 1.7.1985 (f.1934).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1916, da årlig lønn ble satt til kr 50,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------