NK 460 – NJØTEN

Vinnende bud: kr 24

Nedlagt 1979

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1979
Frimerkeauksjon #190-56

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NJØTEN (Ref#: 8464 , Kilde: KulturNav)

NJØTEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet med samme navn, i Austrheim herred, Søndre Bergenshus amt, under Bergen postkontor, ble underholdt fra 1.7.1911 i stedet for det tidligere brevhus. Sirk. 37, 22.6.1911.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

5137 NJØTEN postkontor C, i Bergen postområde, ble lagt ned fra 1.9.1979. Ny postadresse: 5130 AUSTRHEIM. Sirk. 24, 5.6.1979.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(5137)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Arnt Martin Magneson Njøten 1.7.1911.
Enkefru Clara Njøten 4.9.1914.
Handelsm. Mikal Rasmussen 31.5.1917.
Mikal Rasmussen Njøten 1.9.1921.
Lærer Andreas Hjellset 1.8.1925.
Mikal Rasmussen kst. 15.2.1930.
Handelsm. Marius Abraham Hopen 15.10.1931 (f.1890). Under midlertidig bestyrelse av Klinkholmen i tiden 1.12.1955--16.3.1956.
Deretter styrt av Klara Hopen i en tid, før M. A. Hopen overtok.
(?) (?) (?)

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1914, da årlig lønn ble bestemt til kr 200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

NJØTEN (Ref#: 8465 , Kilde: KulturNav)

NJØTEN brevhus, på dampskipsanløpsstedet, i Austrheim herred, under Bergen postkontor, ble opprettet den 15.10.1907.

Brevhuset NJØTEN ble lagt ned fra 1.7.1911 og samtidig omgjort til poståpneri.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 369.

Brevhusstyrere:
Lærer Hans Gjellanger 15.10.1907.
Handelsm. Arnt Martin Magneson Njøten 27.5.1909.

---------