NK 460 – MOEN I MÅLSELV

Vinnende bud: kr 116

Hjelpestempel. Står notert som SA stempel hos Aspaker….

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Hjelpestempel. Står notert som SA stempel hos Aspaker….
Frimerkeauksjon #190-62

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MOEN I MÅLSELV (Ref#: 7927 , Kilde: KulturNav)

MOEN I MÅLSELV - se MAALSELVEN

---------

MAALSELVEN (Ref#: 7567 , Kilde: KulturNav)

MAALSELVEN poståpneri, i Maalselven prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderier, under Nordland postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 30.6.1852. Samtidig ble det opprettet en bipostrute mellom Kløven poståpneri i Tranø prestegjeld og Maalselven sogn til Lenvigs prestegjeld.
I den tid av året da hovedposten mellom Nordland postkontor og Tromsø ble befordret med dampskip, dro denne biposten ut fra Maalselven poståpneri for å møte dampskipet på sydgående rute. Ellers i året gikk biposten ut fra Kløven poståpneri når båtposten var kommet derfra.

MAALSELVEN poståpneri kom i virksomhet fra 1.11.1852. Sirk. 57, 10.11.1852.

Fra 1.1.1862 lå poståpneriet på gården Moen.

Poståpneriet ble antakelig fra 1866 lagt under Namsos postkontor.

Fra 1.10.1868 lagt under Tromsø postkontor.

Navnet ble fra 1.7.1915 endret til MOEN I MAALSELVEN. Sirk. 29, 26.6.1915.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet MOEN I MÅLSELVEN.

Fra 1.10.1921 endret til MOEN I MÅLSELV. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.4.1955 lagt under Finnsnes postkontor. Sirk.5, 21.2.1955.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 gitt status av postkontor B. Sirk. 41, 31.10.1973.

Navnet ble fra 1.10.1975 endret til bare MOEN. Sirk. 31, 15.8.1975.

Fra 1.5.1979 ble status endret til postkontor. C. Sirk. 18, 8.5.1979.

Fra 1.8.1983 igjen gitt status av postkontor. B. Sirk. 34, 20.10.1983.

Postkontoret flyttet den 22.6.1987 til nye lokaler på Olsborg, etter midlertidig opphold i Olsborg Gjestgiveri fra august 1986.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret MOEN nytt postnr 9321. Fra samme tidspunkt fikk postboksadressatene under postkontoret 9321 MOEN tildelt postnr 9329.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 195 (ca 1855/56), og datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt den 20.1.1859.

(9220 / 9321)
Poståpnere/postmestere:
Den/de første som ordnet med posten, er ukjente.
Usikkert om sogneprest Welhaven ble poståpner i 1852 eller i 1855.
Gårdmann Lars Halvorsen Broderflad 16.5.1856.
J. Lampes enke 1.1.1862.
Agronom P. G. Sneve 1.9.1863.
Handelsm. M. Hay notert i 1869.
Elias Monrad Tvede Hay kst. 25.3.1886.
Gårdbr. Ole Johnsen Moen i 1886 (f. 1854).
M. Hag Johnsen midlertidig fra ca 1924.
Gårdbr. Sverre Johnsen 1.10.1932 (f. 1901). Under tjenestefri fra ca 1943 til 1.7.1945 med Otto Hansen som midlertidig styrer.
Poståpner Birger Åsmund Aspenes 1.8.1960 (f. 1910).
Kitty Fredriksen 1.1.1963 (f. 1910).
Postkass. Anne Grethe Sørli fra mars 1978, fast 1.10.1979 (f. 1946).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1860 1872 1876 1888 1898 1908 1912 1913 1914 1917
Spd. 16 24 40
Kr 240 400 500 650 700 800 1000

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------