NK 460 – MAGERØY

Vinnende bud: kr 15

Nedlagt 1977

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1977
Frimerkeauksjon #194-138

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MAGERØY (Ref#: 7584 , Kilde: KulturNav)

MAGERØY - se MAGERØEN

---------

MAGERØEN (Ref#: 7583 , Kilde: KulturNav)

MAGERØEN poståpneri, i Hevne prestegjeld, Fosen fogderi, under Trondhjem postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 12.10.1878, med virksomhet fra 1.1.1879. Sirk. 30,9.11.1878.

Hadde fra 1881 lokaler hos handelsmann Strøm.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til MAGERØY. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ble fra 1.4.1962 lagt under Orkanger postktr. Sirk. 5, 5.2.1962.

Fra 1.10.1971 igjen lagt under Trondheim postktr. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

7208 MAGERØY postkontor C ble nedlagt fra 1.6.1977. Ny postadresse: 7206 HELLANDSJØEN. Sirk. 12, 2.5.1977.

Datostempel ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt poststedet først i 1882 av 2-rings vanlig type.

(7208)
Poståpnere/styrere:
Telegr.best. Lied 1.1.1879.
Telegr.best. Lars Haldor Christensen 14.11.1892.
Handelsm. Nils Strøm 29.9.1894.
Telefonbest. O. G. Aastum 16.3.1933.
Ds.eksp. Lars Aastum 1.9.1937 (f.1909).

Årlig poståpnerlønn:

1879 1883 1901 1912 1913
Kr 48 130 160 200 250

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------