NK 460 – MÆLANDSVÅGEN

Vinnende bud: kr 33

Nedlagt 1976

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1976
Frimerkeauksjon #178-203

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MÆLANDSVÅGEN (Ref#: 8127 , Kilde: KulturNav)

MÆLANDSVÅGEN - se LYNGNES brevhus

---------

LYNGNES (Ref#: 7447 , Kilde: KulturNav)

LYNGNES brevhus, på dampskipsanløpsstedet, i Finaas herred, Søndre Bergenshus amt, under Bergen postkontor, ble opprettet den 1.7.1907 (rute nr 4328 og 4329).

Brevhuset ble fra 1.7.1908 lagt under Haugesund postkontor. Sirk. 33, 19.6.1908.

Brevhuset LYNGNES ble lagt ned fra 1.7.1911 og samtidig omgjort til poståpneri med navnet Mælandsvaagen.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 13.

Brevhusstyrere:
Handelsm. R. Grønhaug 1.1.1907.
Handelsm. Olaf Thorsheim (?) (?) (?) (f. 1892).


MÆLANDSVAAGEN poståpneri, ved dampskipsanløpsstedet Alsvaag, i Finnaas herred, Søndre Bergenshus amt, under Haugesund postkontor, ble underholdt fra 1.7.1911 i stedet for det tidligere brevhus Lyngnes. Sirk. 37, 22.6.1911.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet MÆLANDSVÅGEN.

Poståpneriet lå fra 1.1.1963 i Bømlo komm. (Retting 3 til N.P. 1962.)

Ble fra 1.5.1971 lagt under Stord postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973.

Underpostkontoret 5431 MÆLANDSVÅGEN ble lagt ned fra 1.1.1976. Ny postadresse: 5430 BREMNES. Sirk. 50, 23.12.1975.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(5431)
Poståpnere/styrere:
Landh. Olaf Thorsheim 1.7.1911 (f. 1892)
Knut Thorsheim midlertidig fra 1.11.1941 (f. 1913).
Helga Thorsheim 1.6.1942 (f. 1917). Under tjenestepermisjon i 9 mndr fra 5.6.1944 med Knut Thorsheim (f. 1913) som vikar.
Knut Thorsheim 1.4.1945 (f. 1913).

Poståpneren var ulønnet av Postverket til 1.10.1911, da årlig lønn ble satt til kr. 100,-, fra 1914 kr 250,- og fra 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------