NK 460 – LAUVØYVÅGEN

Vinnende bud: kr 37

Nedlagt 1978 , Uvanlig stempel. Grad 7

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1978 , Uvanlig stempel. Grad 7
Frimerkeauksjon #175-185

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LAUVØYVÅGEN (Ref#: 6927 , Kilde: KulturNav)

LAUVØYVÅGEN - se LØVØVAAGEN

---------

LØVØVAAGEN (Ref#: 7530 , Kilde: KulturNav)

LØVØVAAGEN poståpneri, ved dampskipsanløpsstedet Løvøen, i Vikten herred, Namdal fogderi, under Namsos postkontor, ble opprettet den 1.4.1896. Sirk. 8, 19.3.1896.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet LØVØVÅGEN.

Poståpneriet ble fra 1.1.1919 lagt under Rørvik postkontor. Sirk. 62, 17.12.1918.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til LAUVØYVÅGEN. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

7910 LAUVØYVÅGEN postkontor C ble lagt ned fra 1.9.1978. Ny postadresse: 7900 RØRVIK. Sirk. 28, 28.7.1978.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(7910)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Georg Brantzæg 1.4.1896.
Frk. Karen Hammer kst. i 1907.
Hans Petter Hansen 6.5.1909 (f. 1870).
Ds.eksp. Fredrik B. Hansen midlertidig fra 15.9.1941, fast 1.4.1942 (f. 1905).
Hedvig Ramfjord midlertidig fra 16.5.1945, fast 1.7.1946 (f. 1913).

Poståpneren var ulønnet av Postverket til 1900, da årlig lønn ble satt til kr 120,-, fra 1909 kr 200,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------