NK 460 – LAKSELV

Vinnende bud: kr 25

Hjelpestempel.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Hjelpestempel.
Frimerkeauksjon #190-32

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LAKSELV (Ref#: 6649 , Kilde: KulturNav)

LAKSELV - se LAXELV

---------

LAXELV (Ref#: 6937 , Kilde: KulturNav)

LAXELV poståpneri, i Kistrand herred, Hammerfest fogderi, under Hammerfest posteksp., ble opprettet ved Kgl.res. av den 22.12.1883 og 16.7.1884 med virksomhet 1.11.1884 og med 14-daglig bipost mellom Laxelv, Lerpol og Kistrand poståpnerier. Sirk. 17, 9.10.1884.

Navnet er fra poststedsfortegnelsen 1894 skrevet LAKSELVEN.

Poståpneriet ble 1.7.1908 flyttet til gården Smørstad.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til LAKSELV. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble grunnet krigshandlingene evakuert fra ultimo 1944 og ble gjenopprettet den 27.6.1946 på Banak.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.6.1974 status av postkontor B, Sirk. 19, 19.6.1974.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 9700 LAKSELV tildelt postnr 9711.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(9700)
Poståpnere/postmestere:
Handelsm. J. E. Greiner 1.11.1884.
Kirkesanger Salomon Nilssen 13.4.1893.
Faktor Mikkel Hansen 22.11.1916 (f. 1871).
Telefonbest. Arthur J. Bye 1.9.1931.
Astri Marie Bye 15.11.1934 (f. 1914).
Ingvald Thomassen midlertidig fra 25.9.1942, fast 1.10.1944 (f. 1922). Evakuerte 1944 og overtok midlertidig stilling ved Oslo postkontor. Senere ved D/S "Bogøy" i ruten Narvik --- Mosjøen fra august 1945 til 13.2.1946. Var tilbake som poståpner fra 27.4.1946 (på Banak).
Res.poståpner Nystrand midlertidig fra 23.2.1953.
Kontorvikar Walther Øines midlertidig fra 17.3.1953.
Petter Andreas Møller Pettersen midlertidig fra 3.1.1954, kst. 1.5.1954, fast 1.6.1955 (f. 1913).
Poståpner Thorbjørn Berg 1.2.1965 (f. 1914).
Postkass. Jan Willy Hoem 1.5.1981 (f. 1947).

Den først kjentee årlige poståpnerlønn var i 1884 kr 20,-, i 1891 kr 50,-, i 1902 kr 100,-, i 1907 kr 200,-, i 1908 kr 360, og i 1914 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------