NK 460 – KOLVIK

Vinnende bud: kr 395

Nedlagt 1966 , Meget sjeldent KPH. Grad 9. Brukstid 3 år.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1966 , Meget sjeldent KPH. Grad 9. Brukstid 3 år.

KOLVIK brevhus II, i Kistrand, Porsanger herred, Finnmark fylke, under Hammerfest postdistr.,
ble opprettet fra 1.1.1960 i stedet for det tidligere poståpneri.

Omgjort til brevhus I fra 1.7.1963.

Brevhuset KOLVIK ble lagt ned fra 16.9.1966.

Kronet posthorn-stempel ble tilsendt den 11.6.1960.

Frimerkeauksjon #183-96

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KOLVIK (Ref#: 6094 , Kilde: KulturNav)

KOLVIK poståpneri, i Kistrand herred, Hammerfest fogderi og postdistr., i bipostruten mellom Kistrand og Laxelv, ble opprettet ved Kgl.res. 20.1.1887, med virksomhet fra 1.7.1887. Sirk. 17, 6.7.1887.

Brevhuset KOLVIK ble lagt ned fra 1.4.1960 og samtidig omgjort til brevhus II.

Datostempel av vanlig 2-rings type ble levert ved opprettelsen i 1887.

Poståpnere:
Konsul G. Robertsen v/faktor Anton Bye 1.7.1887 (f. 1858).
I første halvdel av 1889 eller 1890 og i 1891 var poståpneriet henlagt til Indre Billefjord, og skolelærer O. Thomassen fungerte i denne tid som poståpner på Byes vegne.
Indiane Bye kst. 1.3.1929.
Ds.eksp. Arthur Bye 1.6.1935 (f. 1885).
Peder Amundsen midlt. 1.1.1946.
Sjåfør Bernt Bye midlt. 28.7.1955.

Poståpneren var trolig ulønnet av Postverket de første år. De første noteringer om årlig lønn:

1893 1900 1905 1910 1913 1914 1917
Kr 40 80 250 350 400 450 500

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

KOLVIK (Ref#: 6095 , Kilde: KulturNav)

KOLVIK brevhus II, i Kistrand, Porsanger herred, Finnmark fylke, under Hammerfest postdistr., ble opprettet fra 1.1.1960 i stedet for det tidligere poståpneri.

Omgjort til brevhus I fra 1.7.1963. Sirk. 19, 27.5.1963.

Brevhuset KOLVIK ble lagt ned fra 16.9.1966. Sirk. 32, 27.9.1966. Ny postadresse: 9710 INDRE BILLEFJORD. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

"Kronet posthorn"-stempel ble tilsendt den 11.6.1960.

Brevhusstyere:
Borghild Bye 1.4.1960 (f. 1887).
Arthur Bye også notert fra 1.4.1960 (f. 1885).

---------