NK 460 – KJØLLEFJORD

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #170-194

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KJØLLEFJORD (Ref#: 5900 , Kilde: KulturNav)

KJØLLEFJORD poståpneri, i Lebesby prestegjeld, Tanen fogderi, antakelig lagt under Vadsø eller Hammerfest posteksp., ble opprettet for dampfartstiden i 1856. Sirk. 5, 29.3.1856. (Håndbok over "Norske Filatelistika" nevner datoen 21.11.1855).

Poståpneriet fikk antakelig helårlig virksomhet fra 1858.

Ble fra 15.5.1869 lagt under Vardø posteksp.

Fra 1.4.1900 lagt under Hammerfest postkontor. Sirk. 16, 2.4.1900.

Fra 1.10.1943 lagt under Honningsvåg postkontor. Sirk. 24, 20.9.1943.

Poståpneriet var fra ultimo 1944 evakuert grunnet krigshandlingene, men virksomheten ble gjenopptatt fra 1.8.1945. Sirk. 29, 2.11.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.4.1974 status av postkontor B. Sirk. 12, 24.4.1974.

Postkontoret ble fra 1.5.1979 omklassifisert til postkontor C. Sirk. 18, 8.5.1979.

Fra 1.5.1986 igjen gitt status av postkontor B. Sirk. 14, 17.4.1986.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempl nr 152 (1855/56) og fikk tilsendt datostempl i 1863 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(9790)
Poståpnere/styrere/postmestere:
De som først ordnet med posten er ukjente.
Handelsm. O. Lund er nevnt i 1856.
Handelsm. Christian Andreas Horst 7.5.1858.
Ds.eksp. Fredrik Horst 1.7.1897 til 5.10.1941 (f. 1871).
Fra da finnes ikke noteringer. Poståpnerstillingene ble trolig dekket med vikarer fra Hammerfest postkontor.
Ds.eksp. Fredrik Horst d.y. 1.7.1943 (f. 1908). Var under evakueringen ved Lillehammer postkontor og tok over igjen 1.8.1945 (død 8.7.1964).
Vikarer 8.7.1964.
Poståpneras. Walter Hagala 1.9.1965 (f. 1932).
Poståpner Rolv Petter Garden kst. 1.8.1969, fast 1.8.1972 (f. 1938).
Postflm. Hartløv Kristian Olsen 1.12.1974 (f. 1952).
Postkass. Rudolf Nilsen vikar 1.4.1977, fast 1.12.1979 (f. 1936).
Postm. Rudolf Nilsen 1.5.1998.
Postst. Kjell Bech 1.1.1999.

Poståpneren hadde ingen fast lønn av Postverket førårlig lønn ble:

1858 1869 1880 1897 1899 1905 1910
Spd. 8 12
Kr 80 160 300 350 450


Deretter fikk poståpneren div.årlige tillegg fram til 1917 da lønnen ble satt til kr 750,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

(Se også FELPOSTKTR. NR 12 (Kjøllefjord).

---------

KJØLLEFJORD (Ref#: 5901 , Kilde: KulturNav)

KJØLLEFJORD er i historien "Båtposttidens saga" av E. B. Eriksen nevnt som poståpneri fra etter 1758. I Postmuseets første kilde "Forklaring til Pontoppidans kart 1795" er KJØLLEFJORD nevnt i postveien fra Trondhjem til Vardøhuus, likeledes i en fortegnelse fra 1808 over poststeder som da skal forsynes med nytt segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde, Frederik VII overtok).

I "Anhang 1813" og i portotakst 1816 er stedet også benevnt poståpneri.

Poståpneriet må imidlertid være ordnet av private midler og ble lagt ned samtidig med at Guldholmen (Tana) poståpneri ble opprettet i 1824.

---------