NK 460 – KJERRGARDEN

Utrop: kr 15

Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 18. april 2024 20:32
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 15 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #191-85

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KJERRGARDEN (Ref#: 5856 , Kilde: KulturNav)

KJERRGARDEN - se KJÆRGAARDEN

---------

KJÆRGAARDEN (Ref#: 5877 , Kilde: KulturNav)

KJÆRGAARDEN poståpneri, på anløpsstedet Haugland, i Herlø herred, Nordhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble underholdt fra 1.4.1899 for den post som kunne befordres til/fra dampskipsanløpsstedet Haugland. Sirk. 13, 24.3.1899.Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet KJÆRGÅRDEN.Navnet ble fra 1.10.1921 endret til KJERRGARDEN. Sirk. 53, 23.9.1921.Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.Postkontoret 5320 KJERRGARDEN ble lagt ned fra 1.2.1997 og samtidig omgjort til postfilial. (Melding ved stempelretur til Postmuseet.)Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postfilialen KJERRGARDEN nytt postnr 5314.Datostempel av 2-rings type med tverrbjelker i indre ring ble tilsendt ved opprettelsen.(5320 / 5314)

Poståpnere/styrere:

Lærer Niels Th. Skjelanger 1.4.1899 (f. 1860).

Gårdbr. Nicholai A. Haugland 1.11.1925 (f. 1893).

Amanda Brigitte Haugland midlt. 11.9.1953, fast 1.6.1954 (f. 1910).

Kari Aasebø 1.9.1980 (f. 1943).Poståpneren var ulønnet av Postverket til 1902, da årlig lønn ble satt til kr 50,-, fra 1908 kr 100,-, og fra 1917 kr 150,-.

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------