NK 460 – KIBERG

Vinnende bud: kr 22

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #192-73

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KIBERG (Ref#: 5722 , Kilde: KulturNav)

KIBERG poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Vardø prestegjeld, Varanger fogderi, under Vardø postkontor, ble inntil videre underholdt i dampskipstiden fra 19.4.1871. Sirk. 9, 18.4.1871.

Poståpneriet var grunnet krigshandlingene ute av virksomhet fra ultimo 1944, og ble gjenopprettet den 30.6.1945. Sirk. 19, 7.7.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 9860 KIBERG ble lagt ned fra 4.11.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 19, 23.10.1998.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk KIBERG nytt postnr 9960.

Datostempel ble ifølge "Norske filatelistika" levert først i 1876 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(9860 / 9960)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Engelsen 19.4.1871.
Handelsm. Jakob Gautsen Hundseth 1.4.1872.
Skolelærer Andreas Wimrem 1.10.1882.
Lærer O. J. Skaar kst. 1884.
Ds.eksp. og handelsm. Johan Isaksen 15.2.1885 (f. 1857).
J. Sundfær 1.10.1900.
Fru Andreassen kst. 7.6.1904.
Enkefru Eilerthine Sundfær 1.9.1916 (f. 1861).
Overtatt av Telegrafvesenet 15.3.1930.
Beier Bendiksen 16.4.1940 (f. 1898).
Randi Marit Halvari kst. 1.11.1969.
Poståpnervikar Gunn Thorbjørg Walsøe kst. 1.11.1973.
Kjell Johnsen 1.4.1981 (f. 1931).
Postkass.D Ann Sissel Antonsen vikar 1.6.1986 (f. 1962).
Poststyrervikar Haldis Margrethe Andreassen 1.8.1987.
Bjørgunn Mikalsen 1.9.1989.

Årlig poståpnerlønn var i 1871 12 spd., i 1877 kr 80,-, i 1890 kr 140,-, i 1899 kr 300,-, i 1901 kr 400,-, i 1914 kr 500,- og fra 1917 kr 550,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------