NK 460 – INNDYR

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #170-202

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

INNDYR (Ref#: 5346 , Kilde: KulturNav)

INNDYR - se INDYR

---------

INDYR (Ref#: 5328 , Kilde: KulturNav)

INDYR poståpneri, på gården Indyr ved dampskipsanløpsstedet, i Gildeskaal herred, Salten fogderi, under Bodø postkontor, ble opprettet den 1.7.1888. Sirk. 16, 25.6.1888.

I henhold til Kgl.res. av den 23.1. og 11.6.1888 ble også opprettet en 3 ganger ukentlig bipostrute ved gående bud til/fra Gildeskaal poståpneri.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret i INNDYR. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 8140 INNDYR tildelt postnr 8138.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble levert ved opprettelsen.

(8140)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. Abel Ellingsen 1.7.1888.
Laura Ellingsen 1.7.1902 (f. 1875).
Kaia Ellingsen midlt. 10.10.1940.
Poståpneri Emil Bernhard Johannessen 1.11.1941 (f. 1909).
Vikarer 1.8.1978.
Postkass. Arild Robert Kjerpeseth 1.8.1979 (f. 1955).
Tidl. landpostbud Myrna Eilen Kristiansen 1.1.1983 (f. 1947).
Postmester Myrna Kristiansen 1.5.1998.

De første årlige poståpnerlønninger:

1888 1894 1898 1906 1912 1914 1917
Kr 50 180 300 350 400 450 550

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------