NK 460 – HØNSEBY

Vinnende bud: kr 25

Uvanlig stempel. Grad 7.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig stempel. Grad 7.
Frimerkeauksjon #190-69

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HØNSEBY (Ref#: 5108 , Kilde: KulturNav)

HØNSEBY poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Sørøysund herred, Finnmark fylke, under Hammerfest postkontor, ble underholdt fra 1.7.1936 i stedet for det tidligere brevhus. Posten til/fra stedet ble pakket til Vestfinnmark og Hammerfest -- Skjervøy postekspedisjoner. Sirk. 22, 19.6.1936.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 9654 HØNSEBY ble nedlagt fra 14.4.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk 9, 2.4.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk HØNSEBY nytt postnr 9609.

Datostempel av 2-rings type med tverrbjelker i indre ring ble tilsendt ved opprettelsen.

(9654 / 9609)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. Karl Martin Johannessen 1.7.1936 (f. 1885, død 29.8.1949).
Ds.eksp. Elida Johannessen (Åse) midlertidig fra 30.8.1949, kst 1.2.1950, fast 1.7.1951 (f.1930, død 17.8.1954).
Ds.eksp. Erling Johannessen midlertidig fra 1.9.1954, fast 1.5.1957 (f. 1916, død 8.4.1959).
Ds.eksp. Ragnhild Johannessen 1.7.1959 (f. 1908).
(?) (?) (?)
Lillian Toril Olga W. Larsen 1.12.1986 (f. 1943).

---------

HØNSEBY (Ref#: 5109 , Kilde: KulturNav)

HØNSEBY brevhus, i Sørøysund herred, Finnmark fylke, under Hammerfest postkontor, ble opprettet den 10.10.1921.

Brevhuset HØNSEBY ble lagt ned fra 1.7.1936 og samtidig omgjort til poståpneri.

Brevhuset nyttet først 4-rings kassasjonsstempel nr 277, og fikk "Kronet posthorn"-stempel i des. 1934.

Brevhusstyrere:
Karl Johansen 10.10.1921.
Ds.eksp. N. J. Nielsen 8.10.1924.

---------