NK 460 – HONNINGSVÅG

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:12
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-81

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HONNINGSVÅG (Ref#: 4790 , Kilde: KulturNav)

HONNINGSVÅG - se HONNINGVAAG

---------

HONNINGVAAG (Ref#: 4791 , Kilde: KulturNav)

HONNINGVAAG.
Det ser ut for at det allerede i 1850-årene var postførsel gjennom Magerøysundet med anløp i Honningsvåg.


HONNINGVAAG poståpneri, på Magerøen, i Maasø prestegjeld, under Hammerfest posteksp. ble imidlertid først opprettet fra 1.4.1870 med virksomhet i månedene mars, april og mai. Sirk. 7, 31.3.1870.

Poståpneriet sees ikke i portotabellen 1870, men finnes i tabell fra 1872 under navnet HONNINGVAAG, SØNDRE (dvs. SØNDRE HONNINGVAAG). Poståpneriet var da mulig flyttet og lå i Kistrand prestegjeld. Samtidig ble det bestemt at poståpneriet inntil videre skulle være i virksomhet også utenom ds.tiden. Sirk. 27, 2.11.1871.

Fra 1. mars 1912 ble poståpneriet i tiden april--august omgjort til feltpostkontor under navnet FELTPOSTKONTOR NR 12. Ellers skulle det virke som poståpneri. Sirk. 14, 20.3., og Sirk. 56, 27.8.1912.

Fra 1.10.1913 ble feltpostkontoret omgjort til fast POSTKONTOR under navnet HONNINGVAAG (i Søndre Honningvaag). Sirk. 32, 12.7.1913.

Navnet HONNINGVAAG (HONNINGVÅG iht. rettskrivningsnormen av 1917) ble fra 1.10.1921 endret til HONNINGSVÅG. Sirk. 53, 23.9.1921.

Postkontoret var grunnet krigshandlingene og evakuering ute av virksomhet fra ultimo 1944, men gjenopprettet 1945. Sirk. 29, 3.11.1945.

Postboksadressatene under postkontoret 9750 HONNINGSVÅG fikk fra 1.3.1996 tildelt postnr 9751.

Ifølge "Norske filatelistika" ble datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver tilsendt først i 1874.

(9750)
Poståpnere:
Handelsm. Karelius Løkke 1.4.1870.
Ds.eksp. Ole Chr. Løkke kst. 1898, fast 29.12.1898.
Ingolf Aas kst. 1912 for den tid det ikke ble underholdt som feltpostktr.

Feltpostm./postmestere/postsjefer:
Posteksp. II Andreas Schnabel 1.4.1912 (f.1882). Under perm. 2 mnd i 1923 styrt av postflm. Jest Jessen (f.1885).
Postflm. II Arthur Andreas Hansen 15.8.1935, tiltr. 15.11.1935 (f.1889) med postass. Johannes Berg som midlt. styrer (f. 1902).
Posteksp. Harald Johannessen 1.9.1939 (f.1894).
Posteksp. Magne Einar Aasheim 1.3.1947 (f.1917).
Postflm. Finn Edvin Løkke under ledighet 1.10.1952 (f.1902).
Posteksp. Olav Lauritzen Godø 1.1.1953 (f.1920).
Avd.sjef I Frode Blomvåg Bonsaksen 1.3.1963 (f.1925).
Postm. Erling Hvilen 1.9.1967 (f.1923).
Avd.sjef II Harald Kristian Eivind Eriksen 1.5.1970 (f.1926).
Postm. Arne Torgeir Gustavson 1.6.1972 (f.1924).
F.sekr. Hartløv Kristian Olsen vikar 1.2.1981, fast 1.9.1981 (f.1952).
Postsekr. Per John Jakobsen 1.7.1987 (f.1959).
Rigmor Lillian Olsen 1.8.1990 (f.1945).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1870 1871 1877 1885 1902 1908 1913
Spd. 3 12
Kr 96 180 480 800 2000

Lønnen som feltpostmester er ukjent.

---------