NK 460 – HOMSTEAN

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1990

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1990
Frimerkeauksjon #190-41

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HOMSTEAN (Ref#: 4785 , Kilde: KulturNav)

HOMSTEAN poståpneri, i Øvrebø herred, Vest-Agder fylke, under Kristiansand S. postktr., ble opprettet den 1.7.1947. Posten til/fra stedet ble sendt med bipostrute nr 3243 Øvrebø -- Kristiansand S. Sirk. 18, 14.6.1947.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

4650 HOMSTEAN postkontor C i Kristiansand S. postområde ble lagt fra 1.1.1990. Ny postadresse blir 4652 ØVREBØ. Sirk. 39, 7.12.1989.

Datostempel av 2-rings vanlig type med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(4650)
Poståpnere/styrere:
Gunvor Ilebekk (Upsahl) 1.7.1947 (f.1918).
Postbetj. D Elin Utgård 1.2.1987 (f.1951).

Poståpnerlønnen var det første år kr 1.000,-, i 1948 kr 3.222,- og i 1949 kr 3.300,-.

---------