NK 460 – HØLERA

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1965

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1965
Frimerkeauksjon #178-202

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HØLERA (Ref#: 5096 , Kilde: KulturNav)

HØLERA poståpneri, på Tolebraatene i Bagn, Søndre Aurdal herred, Valders fogderi, under Hønefoss postktr., ble inntil videre underholdt fra 1.10.1890, i postruten Begndalen -- Søndre Aurdal. Sirk. 31, 18.9.1890.

Poståpneriet ble i 1901 flyttet til Smedlund, 2 km lenger nord.

Ble fra 15.1.1903 lagt under Kristiania postktr. Sirk. 3, 28.1.1903.

Fra 1.7.1953 lagt under Fagernes postktr. Sirk. 17, 20.6.1953.

Poståpneriet HØLERA ble lagt ned fra 1.11.1965. Sirk. 41, 3.11.1965. Ny postadresse. 2930 BAGN. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

Poståpnere:
Landh. E. Fønhus 1.10.1890.
Arne M. Fønhus 1.12.1892.
Ole Arnesen Fønhus 14.1.1897.
Handelsm. Axel Nielsen kst 1.1.1901, fast 30.1.1902.
Anders A. Hagen 29.10.1902.
Lensm. Anton E. G. Wibe 22.11.1906.
Frk. Kari Øvergaard 15.1.1908.
Anders A. Hagen 1.10.1909 (død 25.3.1917).
Anders O. Hagen jr. 1.5.1917 (f. 1890).
Fru Olava Hagen 1.12.1932 (f. 1895).
Ole Hagen midlt. 1.6.1959 kst 1.9.1959, fast 1.7.1960 (f. 1920).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1895 da lønnen ble satt til:

1895 1900 1905 1912 1914 1917
Kr 80 160 200 300 350 550

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------