NK 460 – HESTENESØYRA

Bud nå: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:42
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 7 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-210

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HESTENESØYRA (Ref#: 4522 , Kilde: KulturNav)

HESTENESØYRA - se HESTNÆSØREN

---------

HESTNÆSØREN (Ref#: 4531 , Kilde: KulturNav)

HESTNÆSØREN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Vereid hovedsogn til Gloppen prestegjeld, Sønd- og Nordfjord fogderi, under Bergen postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 15.10.1870 med virksomhet fra 15.11.1870. Sirk. 25, 7.11.1870.

Navnet ble ca 1890 endret til HESTNESØREN, og poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Nordfjordeidet postktr. Sirk. 32, 23.6.1909.

Senere endret til HESTENESØREN.

Fra 1.10.1921 ble navnet endret til HESTENESØYRA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 6786 HESTENESØYRA ble nedlagt fra 29.9.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen av postkontoret. Sirk. 15, 13.8.1998.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk HESTENESØYRA nytt postnr 6828.

Fra 1.10.2000 melder Posten salg og distribusjon at postadressen 6828 HESTNESØYRA ble endret til 6828 HESTENESØYRA. I Postmuseets kilder finner vi ikke noen endring i 1999/2000 på poststedsnavnet. -- B. Lie, 4.10.2000.

Ifølge "Norske Filatelistika" ble datostempel tilsendt først i 1882 av 2-rings vanlig type.

(6786 / 6828)
Poståpnere/styrere:
Landh. Ivar Øvregaard 15.11.1870 (f.1830).
Malfrid Lothe (Ommedal) 14.10.1918 (f.1898). Faren Johan H. var midlt. styrer under tj.fri i 6 mnd fra 1.7.1919.
Harry Lothe 1.11.1948 (f.1896, død 26.10.1956).
Ella Arnestad midlt. fra 27.10.1956.
Malfrid Ommedal midlt. fra 1.1.1957.
Ds.eksp. Kornelius Magnus Josef Eilefsen Eikenæs midlt. 1.4.1957, kst 1.7.1957, fast 1.8.1958 (f.1911, død 19.6.1975).
Elise Petra Eikenes vikar 19.6.1975, kst. 1.3.1977, fast 1.7.1978 (f.1951).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1870 1874 1886 1896 1904 1914 1917
Kr 32 80 120 200 250 350 400

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------