NK 460 – HAKALLESTRAND

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #188-109

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HAKALLESTRAND (Ref#: 3900 , Kilde: KulturNav)

HAKALLESTRAND - se HAKALLESTRANDEN

---------

HAKALLESTRANDEN (Ref#: 3901 , Kilde: KulturNav)

HAKALLESTRANDEN poståpneri, i Sande herred, Romsdal amt, under Aalesund postktr., i postruten Hakallestranden -- Haugsholmen, ble underholdt fra 1.10.1902. Sirk. 36,23.9.1902.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til HÅKATLESTRAND. Sirk. 53,23.9.1921.

Fra 1.10.1922 endret til HAKALLESTRAND. Sirk. 46, 15.9.1922.

Ved etablering av nye poststedsgrenser ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra 1.6.1983 ble navnet endret til ÅRAM postkontor C. Sirk. 7, 24.2.1983.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble levert ved opprettelsen.

(6149)
Poståpnere/styrere:
Hans J. Krakset 1.10.1902 (f.1873).
Gårdbr. Peter Hansen Krakset 16.1.1939 (f.1904).
Sølvi Aud Brandal 1.7.1983 (f.1950).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1906. Årlig lønn:

1906 1909 1912 1917
Kr 100 150 200 300
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------